top of page

靜岡抹茶桃樂雞|新品上市|就是明天

初冬天冷需暖聚 / 試試抹茶桃樂雞 ❄️寒冷冬天終於到了,我們替<桃樂雞>穿上抹茶新衣裳❄️

🍵靜岡抹茶底蘊 🍵獨門醃料配方 🍵刺激你的味蕾 🍵粉醬搭配新吃法

就是明天,新品上市嘗鮮價$499 (原價$560) ※嘗鮮優惠價11/30-12/6,每日數量有限,桃樂雞製作較長,建議即早訂購

----------------------------------------------------------------------------- <忠孝旗艦店> ⏰營業時間:周一至周日15:30-22:30 🚗門市地址:嘉義市東區忠孝北街191號 ☎訂餐專線:05-2238553 - <中正創始店> ⏰營業時間:周日至周一15:30-22:30 周五至周六15:30-23:30 🚗門市地址:嘉義市西區中正路698號 ☎訂餐專線:05-2238553 - #桃樂雞新品上市 #靜岡抹茶桃樂雞 #台灣炸全雞領導品牌 #桃城雞排 #桃樂雞 #嘉義美食 #滿200免費外送 #抹茶控不要錯過

6 次查看0 則留言